Złożone propozycje do budżetu obywatelskiego roku 2016

Lp.NazwaUzasadnienieOsiedle Dopuszczenie do głosowaniaWykonanie budżetu
1.Chodnik na cmentarz na Groniczku od ul. WyzwoleniaWykonanie nowej nawierzchni chodnika od ul. Wyzwolenia na cmentarz na Groniczku wraz z utwardzeniem podłoża.
Teren na którym zlokalizowany jest chodnik jest najprawdopodobniej własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Chodnik jest użytkowany nie tylko przez osoby udające się na cmentarz ewangelicki, lecz najczęściej służy jako łącznik (skrót) pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul.l Maja. Jego obecny stan to kamienne, rozsypujące się i nieregularne kostki, często zapadające się pod wpływem wody spływającej z drogi na cmentarz. Nawierzchnia ta utrudnia w znacznym stopniu poruszanie się osobom w podeszłym wieku oraz rodzinom próbującym przedostać się na drugą stronę z wózkiem dziecięcym. Przy budowie nowej nawierzchni należy uwzględnić odpływ wody spływającej z cmentarza.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24.000 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Wyzwolenia i Groniczek, działka nr 231/5
1:CentrumTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.Świetlica gier planszowychZgodnie ze zgłoszoną do projektu budżetu na rok 2016 propozycją (poz. 62 w wykazie na BIPie) proponuję powstanie świetlicy miejskiej z ogromną bazą gier w większości planszowych z możliwością wypożyczenia do domu.
Świetlica powinna znajdować się w centrum miasta i być czynna od godzin przedpołudniowych do godzin wieczornych w zależności od potrzeb, również przez weekendy. Idealną lokalizacją jest zmodernizowana biblioteka miejska albo tzw. 'gołebnik' w budynku Domu Zdrojowego.
Na początek zakup kilku regałów/szafek oraz 100 gier (część osób deklaruje przekazanie nieodpłatne), baza powinna być aktualizowana w niewielkim stopniu co miesiąc lub dwa o kilka gier, aby to było atrakcyjne dla wszystkich. W dodatku mogły by się tam odbywać warsztaty i konkursy np. z modelarstwa.
Dodatkowym efektem istnienia takiej ogólnie dostępnej świetlicy miejskiej byłoby zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Turyści odwiedzający nasze miasto podczas braku ładnej pogody mogli by również korzystać z tego miejsca.
W wielu grach planszowych organizowane są mistrzostwa Polski lub Świata, które również mogły by się tam odbywać .

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 12 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: Plac Hoffa 3
1:CentrumTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe.

3.Wielozadaniowe boisko do badmintona (siatkówki, ringo)Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dla dzieci i dorosłych.
Wykonanie dokumentacji, budowa kompletnego boiska do badmintona (siatkówki, ringo) o podłożu tartanowym lub poliuretanowym na terenie rekreacyjnym za rzeką Wisłą poniżej boiska do piłki plażowej.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie grami zespołowymi takimi jak siatkówka, badminton i ringo. Wiąże się to z coroczną organizacją letniej spartakieady dolin MOPS. Osoby przygotowujące się do tych rozgrywek nie mają dostępu do pełnowymiarowych boisk. Utworzenie takiego wielozadaniowego obiektu w ciągu urządzeń rekreacyjnych po prawej stronie rzeki Wisły ( boisko do siatkówki plażowej, siłownia ) wzbogaciłaby ofertę turystyczną i rekreacyjną miasta.
Projekt obejmowałby:
Wykonanie dokumentacji, budowa kompletnego boiska do badmintona (siatkówki, ringo) o podłożu tartanowym lub poliuretanowym. Wymalowanie linii, zamontowanie słupków i siatki. Ustawienie kilku ławeczek dla grających i kibiców. Utworzenie możliwości oświetlenia, i zabezpieczenia warunków sanitarnych.
Wymiary boiska do badmintona 14x6,5m2=91m2
Przybliżony kosztorys:

Podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - powierzchnia syntetyczna: 212,11 zł za 1m3
91m2 x 212,11 zł = 19300 zł
Krawężniki 41 m bieżących x 25,32 zł = 1040 zł
Słupki, tuleje, siatka, mechanizm do regulowania siatki = 5000 zł
Wymalowanie linii = 500 zł
Ławeczki - 3000 zł
Przyłącze elektryczne. ???
Całkowity koszt około 28840zł


WARTOŚĆ PROJEKTU: 28.840 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: tereny rekreacyjne nad rzeką Wisłą
1:CentrumTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.Wykonanie iluminacji wiaduktu kolejowego w Dziechcince - I etapWiadukt kolejowy w Wiśle Dziechcince jest jednym z niewielu zabytków techniki w naszym mieście opisywany jednak jako jedna z większych atrakcji turystycznych. Powstał dzięki szlachetnemu zamysłowi wojewody Grażyńskiego, śmiałej koncepcji architektonicznej i ciężkiej pracy naszych przodków, którzy kilofami, łopatami i furmankami budowali linię kolejową w wykopach i nasypach i ten trzy przęsłowy, długości 68,60 m i wysokości (od torowiska do drogi) 12,50 m Wiadukt. Zaprojektowali go Stanisław Saski i Tadeusz Mejer, wykonała zaś, w 1932 r., firma Ksawerego Goryanowicza. W przyszłym roku obchodzić będziemy 85 rocznicę powstania tego cudu techniki kolejowej. We współpracy z PKP i Śląską Organizacją Turystyczną chcielibyśmy włączyć się w sieć Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADĄ poprzez zaprezentowanie wspaniałej iluminacji mostu i przedłużenie Szlaku Zabytków Techniki do Wisły. (Teraz kończy się w Ustroniu). Doliną Dziechcinki wędruje w góry bardzo dużo turystów, jest to spokojna dolina spacerowa i rekreacyjna. Dzięki utrzymywaniu na biało w zimie kursują tu kuligi, a w pensjonatach kwaterują wczasowicze i koloniści. Zależy nam na uatrakcyjnieniu im pobytu w Wiśle.
Wykonanie iluminacji wiaduktu oraz wszystkich związanych z tym kosztów, począwszy od pozwoleń i umów wykonawczych, skończywszy na zaplanowaniu imprezy plenerowej ? Industriady w czerwcu 2017 r.
Procedura aplikowania do sieci Szlaku Zabytków Techniki opisuje Regulamin funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki, przyjętego Uchwałą nr 2056/72/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.10.2015 roku. Obejmuje ona kilka etapów, jednym z nich będzie opracowanie kosztorysu w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydziałem Kultury Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego.

Przewidywany kosztorys wykonania iluminacji - 5000 zł (reflektory, maszty, baterie słoneczne)


WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.000 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Dziechcinka nr 18, 20, 11,13
1:CentrumTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

5.Modernizacja placu zabaw (ul. Dębowa)Modernizacja istniejącego obiektu lub realizacja nowego: naprawa obiektów na placu zabaw, nowe obiekty na placu zabaw. Uporządkowanie obiektu, wyposażenie placu zabaw i boiska w ławki.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Dębowej
2:ObłaziecTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6.Punkty odpoczynkowe przy górskich drogachW ramach projektu proponuję wybrukowanie miejsc odpoczynkowych i ustawienie na nich ławek .
Część dróg górskich w osiedlu Obłaziec jest znacznie uczęszczana przez pieszych, również przez osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo. Ma to miejsce np. na drodze publicznej ul. Bukowa w kierunku sanatorium 'Jubilat' czy w kierunku Szemkowa.
Proponuję zlokalizować dodatkowe punkty odpoczynkowe, aby ułatwić (a nie rzadko umożliwić) poruszanie się pieszych:
1) działka 3157/3 (ul. Bukowa, rejon skrzyżowania z dz. 3188)
2) działka 3188/2 (ul. Bukowa, rejon skrzyżowania z dz. 3157/3)
3) działka 3188/2 (ul. Bukowa, rejon skrzyżowania z dz. 5772/1)
4) działka 3157/47 (ul. Bukowa, zakręt w rejonie dz. 3152/38)
W ramach jednego punktu należałoby wyrównać i wybrukować plac ok. 4m2 (800 zł) oraz osadzić ławkę betonową (1200 zł).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8.000 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: 4 punkty w rejonie ulicy Bukowej
2:ObłaziecTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe.

7.Wiata biesiadnaWiata biesiadna - budynek jednokondygnacyjny wykonany z konstrukcji drewnianej + grill.
Wiata biesiadna wykonana z drewna świerkowego, zadaszona blachą trapezową. Pomoc przy budowie w pełni wspierana przez mieszkańców. Cel: wiata będzie przeznaczona na pikniki osiedlowe, spotkania sąsiedzkie itp? Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na środowisko.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.000 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ulicy Dębowej, własność RZGW Gliwice
2:ObłaziecTAK
Niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

8.Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką"Zabudowa urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na wolnym powietrzu obok boisk, placów zabaw, traktów rowerowych: Proponuję i wnioskuję o zabudowę siłowni plenerowej, gdzie ruch i ćwiczenia na świeżym powietrzu wpływają pozytywnie na stan zdrowia, poprawę układu krążenie, wzmacniają kondycję fizyczna i odporność oraz poprawiają koordynację ruchową. Rejon Bulwaru Słonecznego obok boiska osiedlowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 20 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon Bulwaru Słonecznego
2:ObłaziecTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

9.Montaż ławek w punktach widokowych i rekreacyjnychUmiejscowienie ławeczek rekreacyjnych w dolinie Jawornika Projekt zakłada umiejscowienie 10 ławek w dedykowanych miejscach tuż obok głównych ciągów pieszych, rekreacyjnych. Lokalizacje do uzgodnienia po zakwalifikowaniu projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon doliny Jawornik
3:JawornikNIE
Wniosek nie spełnia wymogów regulaminowych, w szczególności nie skonkretyzowano jego zakresu (lokalizacji).

10.Plac zabaw lub mini-boisko w Wiśle-JawornikuW Wiśle - Jaworniku nie ma placu zabaw dla wszystkich dzieci. Rodzice z dziećmi mogą oczywiście korzystać z placu zabaw przy szkole, ale na pewno większą atrakcją i miejscem wypoczynku, nie tylko dla dzieci, byłby taki publiczny"skwerek". Proponuję wykorzystać miejsce niedaleko "Lusi". Teren po drugiej stronie rzeczki, podobno jest własnością gminy Wisły, nie jest wykorzystany.


WARTOŚĆ PROJEKTU: wnioskodawca nie określił
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Nowej, działka pgr 2312/70
3:JawornikNIE
Nieruchomość objęta roszczeniem osób trzecich - wystąpiono o zwrot działki wywłaszczonej na cele publiczne w XX wieku, stanowiącej aktualnie własność Gminy Wisła.
Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
11.Rozbudowa Oświetlenia w Wiśle Jawornik wzdłuż ulicy CieślarówRozbudowa oświetlenia wzdłuż ulicy Cieślarów od okolicy numeru 6 do okolicy numeru 13.
Rozbudowa poprzez dodanie punktów świetlnych na istniejące słupy - a wiec koszt niewielki a efekt znaczny.
https://goo.gl/maps/N7YTFCfE6ZU2
długość odcinka - około 500 metrów planowana ilość lamp / punktów świetlnych: 4-6

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Cieślarów od nr 6 do 13
3:JawornikNIE
Stwierdzono niezgodność z założeniami projektu przygotowanego do realizacji przez Gminę Wisła objętego promesą dofinansowania ze środków europejskich.

12.Siłownia zewnętrznaSiłownia zewnętrzna przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców Jawornika. Zaplanowana została na terenie szkoły podstawowej nr 5 w Wiśle - Jaworniku. Służyć będzie rozwijaniu sprawności fizycznej oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży:

Projekt zakłada powstanie siłowni zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej nr 5. Cały plac będzie oświetlony oraz monitorowany. Zlokalizowanie siłowni na terenie szkoły, oświetlenie oraz ciągły monitoring zapewni ćwiczącym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Siłownia będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Jawornika. Dzięki swej rozpiętości w rodzajach urządzeń będzie ona dostępna zarówno dla dzieci, młodzieży, rodziców i co ważne dla osób starszych. Baza będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku naszych mieszkańców.
Siłownia zewnętrzna ma doskonały wpływ na zdrowie i kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną.
Otwarta, nieodpłatna, ogólnie dostępna siłownia, zaproponowana w naszym projekcie, umożliwi wszystkim swobodny i łatwy dostęp do odpowiednich urządzeń. Ukierunkuje zainteresowania młodzieży na tory poprawiania swojej sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Jawornik 58, działka pgr 2378/6
3:JawornikTAK
Projekt zdefiniowany prawidłowo, wniosek kompletny.

13.Wymiana zadaszenia wiatyWymiana zniszczonego pokrycia wiaty służącej do spotkań integracyjnych mieszkańców Jawornika Zniszczone poszycie wiaty zostanie wymienione na blachę trapezowa, a zużyte elementy drewniane na nowe. Koszt blachy to ok. 2.000 zł, a elementy drewniane to 1.000 zł reszta to robocizna, w tym część robót w czynie społecznym wykonają strażacy którzy tym terenem się opiekują.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Jawornik, działka nr 4/1
3:JawornikTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe.

14.Renowacja i uzupełnienie systemu oświetlenia wzdłuż ul. Turystycznej w Wiśle ŁabajowiePrzegląd stanu technicznego. Uzupełnienie brakujących lamp oświetleniowych i zainstalowanie ich wzdłuż ul. Turystycznej. Renowacja funkcjonujących lamp łącznie z uzupełnieniem brakujących kloszy, zabezpieczeniem przewodów elektrycznych doprowadzających prąd do lamp.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 35 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Turystycznej
4:GłębceNIE
Wniosek nie spełnia wymogów regulaminowych, w szczególności nie skonkretyzowano zakresu przedsięwzięcia. Ponadto stwierdzono niezgodność z założeniami projektu przygotowanego do realizacji przez Gminę Wisła objętego promesą dofinansowania ze środków europejskich.

15.Utworzenie miejsc parkingowych przy zespole szkół w Wiśle GłębcachStworzenie miejsca, którego celem była by możliwość krótkotrwałego zaparkowania samochodów w celu bezpiecznego zaprowadzenia dzieci przez rodziców do szkoły i przedszkola.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Turystycznej
4:GłębceTAK
Niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aktualnie podejmowane są próby regulacji własnościowych.

16.Wiata drewnianaWiata drewniana o wymiarach 6x9 w tym pomieszczenie socjalne. Doprowadzenie prądu + woda + WC.
Wiata jako miejsce spotkań mieszkańców postawiona z pomocą mieszkańców. Zamknięcie ogrodzenia bramą.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 35 tys. zł, z jednoczesną deklaracją wkładu własnego mieszkańców osiedla (praca, 10 tys. zł)
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Turystycznej, działka nr 921/14
4:GłębceTAK
Niemniej występuje zagrożenie niedoszacowania kosztów, co może skutkować brakiem ofert na wykonanie obiektu.

17.Zagospodarowanie turystyczne doliny ŁabajówKompleksowe zagospodarowanie doliny poprzez zadbanie ojej czystość, estetykę drobnej infrastruktury, stworzenie miejsc przeznaczonych do użytku rekreacyjno - turystycznego:
Ze względu na wyjątkową lokalizację ( dolina graniczna) oraz uwarunkowania przyrodnicze i terenowe doliny Łabajów, docenianej przez turystów, proponuję modelowo zagospodarowanie doliny Łabajów z zachowaniem jej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
1. Zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej
a. Ścieżka spacerowo - rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej
b. Instalacja urządzeń zewnętrznych fitness
c. Utworzenie miejsc wypoczynkowych
d. Utworzenie terenu rekreacyjnego do gier zespołowych
2. Zagospodarowanie drobnej infrastruktury
a. Renowacja barierek na mostkach
b. Rewitalizacja terenu skoczni narciarskich
c. Rewitalizacja terenu 'kółka rolniczego' z przeznaczeniem na teren wioski piknikowej
d. Podświetlenie wiaduktu kolejowego

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 35 tys. zł (I etap)
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Turystycznej
4:GłębceNIE
Wniosek nie spełnia wymogów regulaminowych, w szczególności nie skonkretyzowano zakresu przedsięwzięcia oraz nie przedstawiono wyceny jego realizacji. Ponadto wartość przedstawionego zakresu znacznie przekroczy deklarowaną kwotę.

18.Drewniane wiaty przystanków autobusowychTrzy wiaty przystanków autobusowych przy ulicy Malinka:
1. Na osiedlu Bajcary
2.Nad skocznią, obok ul. Malinczanów
3.Malinka spółdzielnia, obok ul. Cieńkowskiej Projekt dotyczy wykonania trzech wiat przystankowych wykonanych z bala świerkowego (5mxl,5) z dachem dwuspadzistym o nachyleniu 30° pokrytym blachodachówką. Wiaty z przodu otwarte, z tyłu zamknięte wykonane według wzoru już istniejącego przystanku w Malince Centrum (obok schroniska młodzieżowego ?Granit"). Wewnątrz na ścianach ławki do wygodnego siedzenia w oczekiwaniu na autobus lub dla odpoczynku.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 31,8 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: przystanki na osiedlu Bajcary, Nad skocznią (obok ul. Malinczanów), Malinka spółdzielnia (obok ul. Cieńkowskiej)
5:MalinkaTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

19.Lampy solarne uliczneZakup 6 lamp solarnych do zamontowania wzdłuż drogi od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania ul. Stryczków lub do skrzyżowania os. Sadowy Koszt 1 lampy - ok. 5 000 PLN
Montaż we własnym zakresie przez mieszkańców jako forma wkładu własnego.
Lampy poprawiłyby bezpieczeństwo i estetykę tego miejsca w związku z planowanym remontem drogi i budową chodnika.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 32 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Malinka wzdłuż drogi wojewódzkiej lub wzdłuż drogi gminnej, działka nr 4462/37, 5690/4
5:MalinkaTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie braku uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dopuszcza się do głosowania osobno dla obu ulic.

20.Siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu w Dolinie CzarnegoTo Eco-Fitness przybory do ćwiczeń w każdym wieku. Odporna na warunki atmosferyczne z atestem Nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu cieszyłaby się ogromnym powodzeniem pośród okolicznych mieszkańców i turystów, gdyż pozwala korzystać z wielu urządzeń za darmo ? jest ogólnodostępna dla dzieci, dorosłych, . osób starszych oraz kobiet w ciąży. Wpływa pozytywnie na psychikę oraz partie mięśniowe ćwiczącego zwłaszcza w takiej miejscowości jak Czarne. Siłownia miałaby być usytuowana w rejonie ogólnodostępnym, gdzie w lecie odwiedza to miejsce dużo mieszkańców i turystów (Nad Zaporą). Jest to terem już przygotowany przez mieszkańców, wykarczowany, płaski gdzie we własnym zakresie wykonaliśmy boisko środowiskowe do piłki plażowej, stoi zamontowany stół do tenisa stołowego (zewn.); wiata z dwoma kubłami w tym Eco-kubłami (zamontowanymi przez WOT) Teren jest dzierżawiony przez gminę, RZGW w Gliwicach od 2014 r. i jest zgoda zarządcy P. Pawła Kurka umowa podpisana przez Gminę Referat PTiS w n2014 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ulicy Czarne i Nad Zaporą, działka nr 5248/13
6:CzarneTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe.

21.Świetlica środowiskowaZaadoptowanie pomieszczeń kotłowni na świetlicę środowiskową W dolinie Wisła - Czarne nie ma miejsca, gdzie można byłoby spotykać się na różnego rodzaju zajęciach bądź warsztatach organizowanych dla całej społeczności Czarnego. Położenie naszej doliny najdalej od Centrum Miasta bardzo często stanowi przeszkodę, a nieraz wręcz rezygnację mieszkańców doliny Czarne z wielu ofert i atrakcji proponowanych przez Miasto. Dodatkowym utrudnieniem jest niewystarczająca komunikacja autobusowa (rzadka ilość kursów). Stworzenie świetlicy środowiskowej pomogłoby umożliwić mieszkańcom korzystanie z różnych form spędzania wolnego czasu. Taka świetlica mogłaby funkcjonować w dawnej kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wiśle - Czarnem. W wyremontowanych pomieszczeniach istniałaby możliwość zorganizowania: - warsztatów druku 3D; - pracy z frezarką CNC; - siłowni do ćwiczeń fizycznych; - rozgrywek w tenisa stołowego oraz wielu innych zajęć rozwijających różnego rodzaju zainteresowania tak dużych jak i małych mieszkańców doliny. Świetlica mogłaby również być miejscem spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, czy chociażby Rodziców, czekających na odbiór swoich dzieci ze szkoły.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne
6:CzarneTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej występuje zagrożenie niedoszacowania kosztów inwestycji.

22.Plac zabaw dla dzieciMiejsce gdzie dzieci mogłyby się bawić, a rodzice rozmawiać ze sobą. Proponuję zjeżdżalnię, kilka huśtawek, piaskownicę, itp. oraz ławeczek dla opiekunów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 26 tys. zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: rejon ul. Wyzwolenia, pomiędzy Jonidłem a Sparem
7:Nowa OsadaTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe. Ponadto stwierdzono zgodność z założeniami projektu przygotowywanego do realizacji przez Gminę Wisła.

23.Siłownia w plenerzeMontaż urządzeń typu fitness w okolicach kompleksu sportowego Jonidło.
Zgodnie z ofertą w załączeniu. Urządzenia typu:
1. Rower,
2. Orbitrek,
3. Wyciskanie siedząc,
4. Wyciąg górny,
5. Twister,
6. Wahadło,
7. Drabinka.
8. Podciąg nóg.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 26.000 zł
LOKALIZACJA PROJEKTU: kopleks sportowy Jonidło
7:Nowa OsadaTAK
Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, niemniej lokalizacja nie może kolidować z założeniami projektu przygotowanego do realizacji przez Gminę Wisła objętego promesą dofinansowania ze środków europejskich.