Termin składania propozycji do budżetu poprzez formularz internetowy już upłynął!


Złożone propozycje do budżetu roku 2023

UWAGA: Zachowano oryginalną pisownię!
Lp.NazwaUzasadnienieZgłaszający Osiedle
1.Dofinansowanie zakupu radiowozuW nawiązaniu do wzajemnej, bardzo dobrej współpracy pomiędzy Miastem Wisła, a Komisariatem Policji w Wiśle zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości dofinansowania w roku 2023 zakupu radiowozu na potrzeby Policji w Wiśle i przekazania na ten cel środków finansowych w wysokości 60 000 zł. W przyszłym roku planujemy zakup radiowozu ze środków budżetowych Policji przy 50 % współfinansowaniu Samorządu.
Nowy radiowóz jest niezbędny dla Komisariatu Policji w Wiśle, gdyż obecny sprzęt transportowy jest mocno wyeksploatowany i awaryjny. Nowy radiowóz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesie komfort pracy funkcjonariuszy, którzy będą mogli sprawnie podejmować swoje działania na terenie miasta Wisły.
Komendant Komisariatu Policji w Wiśle nadkom. Tomasz Domagała
2.Remont drogi przy Przedszkolu nr 3 Wisła ul. Wyzwolenia 34Droga dojazdowa do Przedszkola nr3 Nowa Osada, jest w dużym stopniu uszkodzona, popękany asfalt, miejscowe ubytki tego asfaltu, oraz pojawiające się dziury.
Stan tej drogi nie poprawiają wizerunku miasta, jak i też bezpiecznego poruszania się po tej drodze.
Zwracam się z wnioskiem o ujęcie w Budżecie Miasta kwoty około 27tys.zł na remont w/w drogi.

Szacunkowa wartość: 27.000 PLN
Bronisław SzalbótNowa Osada
3.Wykonanie remontu elewacji na budynku "Przedszkole nr 3 Wisła Nowa Osada" ul. Wyzwolenia 34Budynek Przedszkola, a w szczególności stan elewacji na tym budynku wymaga pilnego remontu. Odpadający tynk z fasady budynku stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci. Wykonanie remontu elewacji przyczyni się do usunięcia zagrożenia, oraz poprawi wizerunek budynku, którego właścicielem jest Miasto Wisła.

Szacunkowa wartość: około 70000zł PLN
Bronisław SzalbótNowa Osada
4.Wykonanie utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowa wraz z uporządkowaniem brzegu Wisły od ul. Bursche do mostu przy hotelu Gołębiewski-etap IMając na uwadze poprawę wizerunku miasta oraz zapewnienie bezpiecznego i szybszego dojścia do centrum miasta mieszkańcom i turystom zamieszkałym w licznych domach wczasowych przy ul. Bukowej, Bursche, Kwiatowej i hotelu Cristal konieczne jest wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Bursche i połączenie jej ze ścieżką od strony basenu np. w dwóch etapach:
I-etap- odcinek od ul. Bursche do mostu przy hotelu Gołębiewski,
II-etap- odcinek od mostu przy hotelu Gołębiewski do istniejącej ścieżki od strony basenu.

Szacunkowa wartość: 25000,00 PLN
Mirosław MilewskiCentrum